...КА, ...ИЗ, ...У

…КА, …ИЗ, …У, уље на дасци, 2008.