Чесменска 18

Чесменска 18, комбинована техника, 50x30x20cm, 2002.