Биографија / Biography

Слободан Јелесијевић

Рођен 19. 08. 1951. године у Горњем Милановцу.  1972. године завршио је средњу уметничку школу “Ђорђе Крстић” у Нишу. Дипломирао је на графичком одсеку Факултета примењених уметности у Београду 1977. године код професора Милоша Ћирића и код професора Стјепана Филекија.

Од 2004. ради као  професор на предмету Просторна графика на Одсеку за примењене уметности Факултета уметности у Нишу. Члан је УЛУПУДС-а од 1977. године.
Имао је 13 самосталних изложби и око 150 колективних изложби у земљи и иностранству.
Добитник је 13 домаћих и иностраних награда за свој рад из ликовне и примењене уметности.
Радови из области писма налазе се у збирци Klingspor-museum, Ofembah, Немачка.
Илустрације у збирци THE MUSEUM of WORLD’s ILLUSTRATION at GLOWINSKIS’ LIBRARY, Olesnica, Пољска.
Радови из колекција ЗНАКОВИТО у збирци МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ, Београд.

Од 2007. године сарађује са Monotype imaging i ITC, USA, на пројектовању типографског писма. Један је од оснивача радионице за пројектовање типографског писма TOUR DE FORCE FONT FOUNDRY.

Радови су му објављивани у књигама, уџбеницима, часописима и сајтовима.

Slobodan Jelesijevic

Slobodan Jelesijevć

He was born on August 19, 1951 in Gornji Milanovac. In 1972 he finished Art School „Djordje Krstic“ in Nis. He graduated from the Faculty of applied arts in Belgrade, applied graphics section, in 1977, under the tutorship of professor Milos Ciric and professor Stjepan Filekija.

Since 2004 he has been working as a professor spatial graphics at the Faculty of Arts in Nis, department of applied arts. He has been the member of ULUPUDS (The association of applied artists and designers of Serbia) since 1977. He had thirteen solo exhibitions and about 150 collective exhibitions in the country and abroad. For his oeuvre in fine and applied art, he has won thirteen national and international awards. Works from the collection of letters are in the treasury of the Klingspor museum, Offenbach, Germany. Illustrations in the collection THE MUSEUM of WORLD’s ILLUSTRATION are at GLOWINSKIS’ LIBRARY, Olesnica, Poland. Works from the collection SYMBOLICAL are in the treasury of the MUSEUM OF APPLIED ARTS, Belgrade.

Since 2007 he cooperates with Monotype imaging and ITC, USA, on designing typeface. He is one of the founders of the workshop for designing typeface TOUR DE FORCE FONT FOUNDRY.

His works have been published in books, textbooks, magazines and on websites.